Utrecht, 4 Oktober 2019

Arjen Lubach brengt eigen comedyspecial uit via door ODMedia Group geleverde dienst.

Arjen Lubach heeft de registratie van zijn theatershow Arjen Lubach Live! exclusief uitgebracht via zijn eigen website: www.arjenlubach.nl. ODMedia heeft de strategie en techniek achter dit streaming platform begeleid en opgeleverd.

Arjen Lubach is vooral bekend als host van het populaire TV-programma Zondag Met Lubach. De satirische nieuwsshow trekt miljoenen kijkers en gaat regelmatig viral met clips op social media en YouTube. De video van “America First, Netherlands Second” was een wereldwijde hit. Arjen Lubach schreef ook meerdere boeken en is actief als danceproducer.

Het afgelopen jaar sloeg Zondag Met Lubach een seizoen over, omdat Lubach een oude liefde op wilde pakken: het theater. In het verleden speelde hij met diverse theatergezelschappen op talloze podia in het hele land. Zijn eerste solovoorstelling Arjen Lubach Live! (2018) is zeer succesvol te noemen met meer dan honderd uitverkochte zalen, waaronder meerdere keren het Internationaal Theater Amsterdam (de voormalige Stadsschouwburg). Op deze locatie is de show ook opgenomen en is deze registratie is via www.arjenlubach.nl tegen betaling te bekijken. Een unieke gebeurtenis.

Lubach heeft dit mogelijk kunnen maken in samenwerking met ODMedia. ODMedia heeft een specialistische comedy afdeling die stand-up en cabaretvoorstellingen distribueert op alle mogelijke manieren. Naast distributie op reguliere platformen als YouTube, Netflix, KPN, Ziggo, Videoland, Spotify en iTunes biedt ODMedia artiesten de mogelijkheden om hun content op hun eigen platform te streamen. Arjen Lubach is de eerste Nederlandse cabaretier van dit kaliber die zijn show op deze manier aanbiedt aan zijn fans.

Eric Looge van ODMedia Group: “Ik ben erg trots dat we als partner mee konden denken met Arjen over de manier waarop hij zijn show aan de fans kon aanbieden. We hebben samen diverse mogelijkheden onderzocht, van reguliere kanalen tot heel specifieke oplossingen, en voor Arjen bleek een eigen platform de ideale manier.”

Arjen Lubach: “Ik ben heel blij met mijn eigen platform! De creatieve wereld is aan het veranderen, makers spreken rechtstreeks hun publiek aan, meer dan ooit. Er zijn YouTubers van negentien met een bereik dat vele malen groter is dan dat van de meeste tv-programma’s. Er zijn Instagrammers met zoveel volgers, dat ze met één post van hun billen meer mensen bereiken dan kijkers van het Journaal. Daar kun je inhoudelijk natuurlijk genoeg van vinden, maar an sich vind ik dat een interessante ontwikkeling. Ook mijn bereik is groot genoeg dat ik kan zeggen: ik bied mijn grappen rechtstreeks aan aan de mensen die ze willen horen. Zo kan ik de vorm, inhoud, verspreiding en het contact met de kijkers helemaal zelf in de hand houden.”

Foto:
Emil de Jong / Kijklens

English translation:

Utrecht, 4 October 2019

Arjen Lubach releases his own comedy special via service provided by ODMedia Group.

Arjen Lubach released the registration of his theater show Arjen Lubach Live! exclusively via his own website: www.arjenlubach.nl. ODMedia has guided and delivered the strategy and technology behind this streaming platform.

Arjen Lubach is best known as the host of the popular TV program Zondag Met Lubach. The satirical news show attracts millions of viewers and regularly goes viral with clips on social media and YouTube. The video of “America First, Netherlands Second” was a worldwide hit. Arjen Lubach also wrote several books and is active as a dance producer.

Last year, Zondag Met Lubach skipped a season because Lubach wanted to pick up an old love: the theater. In the past he played with various theater companies on numerous stages throughout the country. His first solo performance Arjen Lubach Live! (2018) is very successful with more than a hundred sold-out venues, including the Amsterdam International Theater (the former Stadsschouwburg) several times. The show has also been recorded at this location and this registration can be viewed on www.arjenlubach.nl for a fee. A unique event for the Benelux.

Lubach was able to make this possible in collaboration with ODMedia. ODMedia has a specialized comedy department that distributes stand-up and cabaret shows in all possible ways. In addition to distribution on regular platforms such as YouTube, Netflix, KPN, Ziggo, Videoland, Spotify and iTunes, ODMedia offers artists the opportunity to stream their content on their own platform. Arjen Lubach is the first Dutch comedian of this calibre to offer his show to his fans in this way.

Eric Looge from ODMedia Group: “I am very proud that we as a partner were able to think along with Arjen about the way in which he could offer his show to the fans. Together we have investigated various options, from regular channels to very specific solutions, and for Arjen our own platform proved to be the ideal way. ”

Arjen Lubach: “I am very happy with my own platform! The creative world is changing, content creators are directly addressing their audience, more than ever. There are YouTubers of nineteen with a range that is many times greater than that of most TV programs. There are Instagrammers with so many followers that they reach more people with one post of their buttocks than viewers of the evening news. Of course you can have an opinion about that, but in itself I find that an interesting development. My reach is also large enough that I can say: I offer my jokes directly to the people who want to hear them. That way I can control the form, content, distribution and contact with the viewers all by myself. ”

Photo:
Emil de Jong / Kijklens

Leave a Reply