Warsaw, Poland— ODMedia Group, the Dutch content services, aggregation and processing company for on-demand media, is pleased to announce new partnership with Kino Swiat, Poland’s largest distributor. Under the agreement, ODMedia Group’s Poland office will manage all technical aspects regarding materials and local language versions to Netflix.

For Polish speaking readers you can find the Polish press release below.

“We are thrilled that Kino Swiat have entrusted us with their Netflix delivery needs,” said Lukasz Brzezinski, Country Manager of ODMedia Group Poland. ”We look forward to working with Kino Swiat and providing them with a truly seamless experience in bringing their content to Netflix viewers.”

 

ODMedia provides a one-stop solution covering the entire video content value chain between content owners and IPTV/cable operators, OTT platforms and broadcasters. ODMedia provides both technical and commercial delivery to all leading platforms and is a complete end-to-end service provider that can take care of everything on behalf of the rights holder/distributor in the exploitation phase of their content.

 

The company has rapidly expanded over the last year to meet the evolving needs of its global clients and currently has offices in Poland, South Africa, the United Kingdom, Germany, Spain, Benelux and Scandinavia.

 

Founded in 2004, ODMedia Group has strategic partnerships with all the global OTT platforms and has been awarded ‘preferred partner’ status by iTunes, won the award of Netflix Preferred Fulfillment Partner of the Year 2019/2020 – EMEA (high volume) thus recognizing its ability to provide the best delivery services in the world. In addition to offering the full range of the awarded technical-delivery services and content aggregation, ODMedia Group is also the winner of the VideoTech Innovation Awards 2019/2020.

 

About Kino Swiat:

Founded in January 2001 by Tomasz Karczewski KINO SWIAT is the leading film distributor in Poland, active in all fields of film exploitation: Theatrical, TV, VOD sales and Home Entertainment distribution. KINO SWIAT’S film catalog consists of close to 2,500 titles which includes over 300 Polish films. KINO ŚWIAT is also active in the field of film production and co-production, both domestically and internationallyKINO SWIAT has been honored with many awards: Best Distributor by Polish Film Institute, Polish Cinemas Association, and Polish Filmmakers Association, as well as FORBES Diamonds award as the best yearly value growth company. KINO SWIAT has also been nominated as the Best European Distributor of animated films by Cartoon Movie.

Grupa ODMedia nawiązała współpracę z firmą Kino Świat

Warszawa, Polska Grupa ODMedia, holenderska spółka świadcząca usługi na rynku mediów on-demand, nawiązała współpracę z największym polskim dystrybutorem filmowym, firmą Kino Świat. W ramach zawartej umowy polski oddział Grupy ODMedia będzie odpowiedzialny za techniczne aspekty związane z materiałami audio-wideo oraz wersjami językowymi celem dostarczenia filmów na platformę Netflix.

 

„Jesteśmy podekscytowani faktem, że Kino Świat powierzył nam zadanie przygotowania i dostarczenia swoich materiałów”, powiedział Łukasz Brzeziński, menedżer ODMedia Group Poland. ”W ramach współpracy z firmą Kino Świat zapewnimy płynne przeprowadzenie procesu dostarczenia filmów z ich katalogu do widzów platformy Netflix.”

ODMedia skupia pod jednym dachem usługi pokrywające cały łańcuch wartości na rynku wideo łączące właścicieli kontentu oraz operatorów kablowych/IPTV, platformy OTT i nadawców TV. ODMedia oferuje dostawę zarówno techniczną, jak i treści programowych do wszystkich wiodących platform i zapewnia kompleksowe usługi obejmujące wszelkie aspekty eksploatacji kontentu w imieniu właścicieli praw/dystrybutorów.

Rosnące potrzeby klientów z całego świata przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy w ostatnim roku. Grupa ODMedia posiada obecnie oddziały w Polsce, RPA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Beneluksie oraz Skandynawii.

Grupa ODMedia powstała w 2004 roku i zawarła strategiczne partnerstwa ze wszystkimi globalnymi platformami OTT. Platforma iTunes przyznała jej status Preferred Partner, zaś od platformy Netflix otrzymała wyróżnienie Preferred Fulfillment Partner – EMEA (high volume) za rok 2019/2020, co potwierdziło najwyższy poziom usług w zakresie technicznego przygotowania oraz dostarczania materiałów. Oferując pełną gamę nagradzanych usług na polu technicznego dostarczania oraz agregacji treści, Grupa ODMedia zdobyła również nagrodę w ramach VideoTech Innovation Awards 2019/2020.

O firmie Kino Świat:

Założona w styczniu 2001 przez Tomasza Karczewskiego, firma Kino Świat jest wiodącym polskim dystrybutorem aktywnym na wszystkich polach eksploatacji filmów: kinie, TV, VOD oraz DVD/Blu-ray. Katalog firmy Kino Świat zawiera blisko 2500 tytułów, w tym ponad 300 polskich. Kino Świat zajmuje się również produkcją i koprodukcją polskich oraz zagranicznych filmów. Firma zdobyła liczne nagrody: Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za dystrybucję filmów polskich, Stowarzyszenia Kin Polskich oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich, jak i Diament Forbesa. Kino Świat otrzymał również nominację w kategorii Najlepszy Europejski Dystrybutor Filmów Animowanych przyznawanej przez stowarzyszenie Cartoon Movie.

Leave a Reply